Referans programı: Açıklama

Merhaba arkadaş 😉✌️

Chatex Tavsiye Programını daha önce duydunuz mu?

👀 Arkadaşlarını bota davet ederek size pasif gelir elde etme fırsatı sunuyorum.

Aşağıda açıklanan mekanizmaya göre ücretlerin% 30'unu alacaksınız:

Dahil olan her arkadaşla, iki aşamalı sistemime göre aşağıdaki ödülleri alacaksınız:

  • Birinci dereceden referanslarınız tarafından yapılan işlem komisyonlarının %60’ini;
  • İkinci dereceden referans ile yapılan işlemin komisyonlarının %40’ini. Bunu bir örnekle anlamaya çalışalım. Örneğin, John’u davet ediyorsunuz. 0,1 BTC ticareti yapıyor. Alınan komisyon ücreti 0,007'dir. John sizin birince dereceden referansınızdır, bu nedenle 0,000126 (0,1 * 0,007 * 0,3 * 0,6) kazandığınız anlamına gelir. John, 1 BTC ticareti yapan Alice’i davet ederse, ek olarak 0,00084 (1 * 0,007 * 0,3 * 0,4) kazanırsınız, çünkü Alice iki dereceden referansınız olur. Bu oldukça basit!

Chatex’i kalıcı olarak kullanacak 10 veya 100 arkadaşınızı davet ederseniz pasif gelirinizi hayal edin 😍

[Cüzdan] -> [Referans] bölümünde, özel bir kod içeren benzersiz bir bağlantı bulacaksınız. Arkadaşınız ona tıklayarak Chatex’e giriş yapacak ve Chatex’e kaydolabilecektir.

Arkadaşlarınızı davet edin — ödülünüzü alın 💰👫

Sevgilerle, Chatex

--

--

CHATEX bot-messenger technology makes crypto exchange available to anyone with a standard smartphone.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chatex

CHATEX bot-messenger technology makes crypto exchange available to anyone with a standard smartphone.